Chính sách hợp tác

Chính sách

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

- Quý khách hàng có quyền không tiếp nhận hàng hóa nếu không đúng số lượng, chất lượng hoặc chủng loại hàng hóa đặt mua.

- Quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm có thể cần khoảng 05 ngày làm việc tính từ thời điểm BHS Trading nhận được sản phẩm gửi trả. Sau đó quý khách sẽ nhận được email thông báo kết quả kiểm tra đánh giá sản phẩm.

- Việc gửi sản phẩm thay thế hoặc hoàn tiền chỉ được bắt đầu sau khi BHS Trading đã nhận được đầy đủ thông tin xác nhận từ khách hàng.

HOTLINE
TP. HCM
(+028) 38 423 371