Thông tin hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Bạn cần thông tin hoặc cần được giải đáp những thắc mắc về chất lượng sản phẩm và dịch vụ?

Liên hệ ngay Holine hoặc Email bên dưới đây để nhận được hỗ trợ trực tiếp của chuyên viên tư vấn của chúng tôi!
- Hotline: 028. 38 423 371
- Email: hotro@bhstrading.vn

HOTLINE
TP. HCM
(+028) 38 423 371