Thanh toán và vận chuyển

Hỗ trợ khách hàng

THANH TOÁN VÀ VẬN CHUYỂN

Sau khi có xác nhận đơn hàng thành công, hàng hóa sẽ được giao tới quí khách hàng:

 - Đối với khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội: 1 -2 ngày làm việc.
 - Đối với khu vực khác: 3 – 4 ngày làm việc.

Quý khách hàng sẽ tiến hành thanh toán trực tiếp ngay khi nhận hàng và hóa đơn bán hàng.

Quý khách vui lòng kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán cho nhân viên giao hàng.

HOTLINE
TP. HCM
(+028) 38 423 371