Khuyến mãi

KHUYẾN MÃI

SẢN PHẨM GIÁ TỐT

Đường phèn Pro
Biên Hòa Pro

Bao 50 kg

00 VNĐ

Nước màu Bếp Xưa

Chai PET 210g

9.000 VNĐ

Đường sạch
Biên Hòa Saving

Túi 0,5 kg

9.500 VNĐ

Đường túi Daily 0,5kg
Biên Hòa Daily

Túi 0,5 kg

11.000 VNĐ

Đường xuất khẩu
Biên Hòa Domin

Túi 0,5 kg

11.000 VNĐ