Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng
Không có việc làm nào
HỒ SƠ
Liên hệ

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa

- Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (+028) 38 423 371

- Fax: (+028) 38 444 558